Polityka prywatności

Na stronie geostrony.pl, dostępnej pod adresem https://geostrony.pl, jednym z moich głównych priorytetów jest prywatność odwiedzających. Niniejsza Polityka prywatności zawiera rodzaje informacji, które są gromadzone i rejestrowane przez geostrony.pl oraz to w jaki sposób je wykorzystuję.

Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz więcej informacji na temat mojej Polityki prywatności, nie wahaj się ze mną skontaktować.

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do moich działań online i jest ważna dla odwiedzających moją stronę internetową w odniesieniu do informacji, które udostępniają i/lub gromadzą na geostrony.pl. Niniejsza polityka nie ma zastosowania do żadnych informacji gromadzonych offline lub za pośrednictwem kanałów innych niż ta strona internetowa.

Zgoda

Korzystając z mojej strony internetowej, niniejszym wyrażasz zgodę na moją Politykę prywatności i akceptujesz jej warunki.

Gromadzone przez mnie informacje

Dane osobowe, o których podanie użytkownik jest proszony, oraz powody, dla których użytkownik jest proszony o ich podanie, zostaną mu wyjaśnione w momencie, gdy poprosimy go o podanie danych osobowych.

Jeśli użytkownik skontaktuje się ze mną bezpośrednio, mogę otrzymać dodatkowe informacje na jego temat, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść wiadomości i/lub załączników, które użytkownik może mi przesłać, oraz wszelkie inne informacje, które użytkownik zdecyduje się podać.

Podczas rejestracji w celu otrzymywania Newslettera mogę poprosić o podanie danych kontaktowych, w tym imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.

Komu mogę udostępniać dane Użytkownika

W związku z korzystaniem z usług Google, Facebook, SendInBlue i wpDiscuz, dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na serwerach amerykańskich. Google i Facebook przystąpiły do programu Privacy Shield i tym samym gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez prawo Unii Europejskiej. Często stosują również mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne.

Link do organizacji, które przystąpiły do programu Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/welcome

Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnej na ich stronach internetowych. Przykładowo:

Geostrony.pl informuje, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych (takie jak np. firmy umożliwiające wysyłkę newsletterów) gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO.

Informuję, że powierzam przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym podmiotom:

  • The Camels S.C. Kamil Porembiński, Adam Mirowski, z siedzibą przy ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, obsługi domeny i serwera pocztowego,
  • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

Jak wykorzystuję informacje o użytkowniku

Gromadzone przeze mnie informacje wykorzystuję na różne sposoby, w tym do:

  • Dostarczania, obsługi i utrzymywania strony internetowej
  • Ulepszania, personalizowania i rozszerzania strony internetowej
  • Zrozumienia i analizowania, w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony internetowej
  • Opracowywania nowych produktów, usług, funkcji i funkcjonalności
  • Komunikacji z użytkownikiem, w tym w celach marketingowych i promocyjnych
  • Wysyłania wiadomości e-mail
  • Wyszukiwania oszustw i zapobieganie im

Pliki dziennika (log files)

Na geostrony.pl stosuje standardową procedurę korzystania z plików dziennika. Pliki te rejestrują odwiedzających, gdy odwiedzają stronę internetowe. Robię to ja, ale może to robić równiez firma hostingowa i jest to część analityki usług hostingowych. Informacje gromadzone przez pliki dziennika obejmują adresy protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), znacznik daty i godziny, strony odsyłające/wyjściowe i ewentualnie liczbę kliknięć. Nie są one powiązane z żadnymi informacjami umożliwiającymi identyfikację użytkownika. Celem tych informacji jest analiza trendów, administrowanie stroną, śledzenie ruchu użytkowników na stronie oraz gromadzenie informacji demograficznych.

Pliki cookie i sygnalizatory WWW (web Beacons)

Jak każda inna strona internetowa, Geostrony.pl używa plików cookie. Te pliki cookie służą do przechowywania informacji, w tym preferencji odwiedzających oraz stron w witrynie, do których odwiedzający uzyskał dostęp lub które odwiedził. Informacje te są wykorzystywane do optymalizacji doświadczeń użytkowników poprzez dostosowywanie zawartości mojej strony internetowej w oparciu o typ przeglądarki odwiedzających i/lub inne informacje.

Więcej ogólnych informacji na temat plików cookie można znaleźć na dedykowanej stronie: Czym są pliki cookie.

Prawa do ochrony danych osobowych wynikające z RODO

Chciałbym być pewien, że jako użytkownik jesteś w pełni świadomy wszystkich swoich praw do ochrony danych. Każdemu użytkownikowi przysługują następujące prawa:

Dostęp do danych: Masz prawo do uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane na stronie oraz do uzyskania kopii tych danych.

Sprostowanie danych: Jeśli Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne, możesz zażądać ich poprawienia.

Usunięcie danych: Możesz wnioskować o usunięcie swoich danych osobowych, jeśli nie ma już podstaw prawnych do ich przetwarzania.

Ograniczenie przetwarzania: W niektórych przypadkach możesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych.

Przenoszenie danych: Masz prawo do otrzymania swoich danych w formacie umożliwiającym ich łatwe odczytanie i przeniesienie do innego systemu.

Sprzeciw: Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli masz uzasadnione powody.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji: Jeśli na stronie stosowane są mechanizmy automatycznego podejmowania decyzji (np. profilowanie), masz prawo być o tym poinformowany.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się ze mną.

Informacje dla dzieci

Moim priorytetem jest zapewnienie ochrony dzieciom podczas korzystania z Internetu. Zachęcam rodziców i opiekunów do obserwowania, uczestniczenia i/lub monitorowania i kierowania ich aktywnością online – mOchrona.

Na stronie geostrony.pl nie zbieram świadomie żadnych danych osobowych od dzieci w wieku poniżej 13 lat. Jeśli uważasz, że Twoje dziecko podało tego rodzaju informacje na mojej stronie internetowej, zdecydowanie zachęcam do natychmiastowego skontaktowania się ze mną. Dołożę wszelkich starań, aby niezwłocznie usunąć takie informacje ze swoich.